informace:

 

| informace

| reference

| servis

| práce

| kontakty

| ke stažení

Upozornění: Kotle na tuhá paliva, které mají horší emisní třídou něž 3 je možné užívat do Září 2022

dle Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

ochrana zdraví

Provádíme montáž čidel CO

3 stupňový akustický alarm

automatické odstavení zařízení

z provozu.

objednat můžete přes telefon nebo email

 CO  -  OXID UHELNATÝ

 je smrtelně jedovatý plyn bez chuti, barvy a zápachu.

 

CO vzniká při nedokonalém spalování plynu,

ke kterému dochází při nedostatečném přísunu vzduchu pro spalování plynu

v kotle nebo hořáku.

 

Spotřebiče typu B s odtahem spalin do komína,

spalují při provozu vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny.

 

Tento prostor musí být trvale větraný

tz. přímo spojen s venkovním prostorem.

aby k nedokonalému spalování nedocházelo.

 

 

    TEČE VÁM KOTEL ?

 

 

 

    Provádíme opravy litinových těles, výměny

    článků a litinových dílů na kotle VIADRUS

    všech výkonů.

    Používáme profesionální Hydraulické stahovací

    zařízení.

 

    Dodáváme kompletní sortiment příslušenství a

    nářadí pro kotle VIADRUS.